Arhitektonski Kolektiv (Architecture Collective) is an architectural practice based in Split, consisted of three fellow architects, a civil engineer, and a number of regular collaborators of different professional profiles. The practice is oriented decisively towards research and action in the realms of contemporary architecture and territorial planning. The developed workshop methodology of the practice is capable of responding efficiently to different project scales, the dynamic variety of interests that define new global and local, cultural and technological landscape of today.

LASTOVO OPG ON SALE

LASTOVO OPG ON SALE

Sudjelovali / Participants:
Mariana Bucat, Morana Ostojić, Maroje Matić
Objavljeno:
27.06.2024
pogled na lokaciju s puta koji vodi iz portorusa u veju lokvu i dalje prema drugim poljima
pogled na lokaciju s puta koji vodi iz portorusa u veju lokvu i dalje prema drugim poljima
situacija u polju
situacija u polju
tlocrt krova
tlocrt krova
tlocrt podruma
tlocrt podruma
tlocrt prizemlja
tlocrt prizemlja
ulaz iz korte
ulaz iz korte
korta
korta
maška u korti
maška u korti
interijer veće stambene jedinice
interijer veće stambene jedinice
interijer veće stambene jedinice
interijer veće stambene jedinice
interijer veće stambene jedinice
interijer veće stambene jedinice
makrolokacija
makrolokacija

Idejnim projektom OPG-a zadovoljeni su svi uvjeti propisani važećim Prostornim planom uređenja Općine Lastovo (Sl. glasnik Grada Korčule 01/10 i Sl. glasnik Općine Lastovo 5/14, 3/17, 4/20). Osim toga, usklađeni su sa svim posebnim uvjetima javnopravnih tijela koji su prethodno ishođeni. 

Izgradnja poljoprivredne zgrade i stambeno gospodarskog dijela predviđena je na povijesnoj i prirodnoj granici između polja i pašnjaka. 

Poljoprivredna zgrada nalazi se uz cestu, dok se stambeno gospodarski dio nalazi sa suprotne strane polja. Ima ukupno šest stambenih jedinica raspoređenih na prostranom podrumu u kojem je predviđen cjelokupni proizvodni proces, kao i skladištenje.

Stambeno - gospodarski dio sastoji se od razmjerno prostranog podruma na čijem su krovu kućice pokrivene jednostrešnim kosim krovovima.  
Kućice su međusobno povezane dvorištem, tj. kortom u hladovini dvaju listopadnih stabala, npr. oraha. U korti je ujedno pješačka veza s podrumom. Njome je podrum dostupan svim gostima OPG-a tako da gosti slobodno mogu koristiti prerađivačke servise.

Podrum se sastoji od centralne prostorije koja ima kolni prilaz - rampu. U njoj je moguće okretanje teretnog vozila, utovar i istovar. 

U geometrijski nepovoljnim poljima u tlocrtu su smještene cisterne, tj. gustrene u koje se voda slijeva izravno s krovova i s trga. 
 

Dvije su vrste stambenih jedinica:  
- jednoetažne, jednosobne; 
- dvoetažne dvosobne. 

Svaka od jedinica ima intimni ulaz i intimnu zasjenjenu terasu. 

Obzirom da je poljoprivredno područje Lastova strahovito rascjepkano, s vrlo zapuštenim zemljišnoknjižnim stanjem, ova je jedinstvena prilika za kupovinu okrupnjene zemlje na kojoj je dopušteno graditi. Naime, ukupna cjelovita površina zemlje u Veju Lokvu iznosi 24.208 m², a tome treba pridodati još jedan teren Nazlepoje površine 4.843 m².

Dodatne i detaljnije informacije možete dobiti na upit.