Arhitektonski Kolektiv (Architecture Collective) is an architectural practice based in Split, consisted of three fellow architects, a civil engineer, and a number of regular collaborators of different professional profiles. The practice is oriented decisively towards research and action in the realms of contemporary architecture and territorial planning. The developed workshop methodology of the practice is capable of responding efficiently to different project scales, the dynamic variety of interests that define new global and local, cultural and technological landscape of today.

palac u nizu

palac u nizu

Sudjelovali / Participants:
Mirko Majić, Mariana Bucat, Jakša Škratulja
Objavljeno:
16.11.2018

Rekonstruirana stambena zgrada sastoji se od suterena, prizemlja i potkrovlja. Stambeni sadržaji su raspoređeni po vertikali na slijedeći način: – u suterenu je gospodarstvo direktno vezano sa voćnjakom na južnoj strani i kolnim pristupom na sjevernoj (pars fructuaria) – na katovima je po jedna stambena jedinica (pars urbana). Stambene jedinice su maksimalno funkcionalne i u odnosu na dvokrako unutarnje stubište simetrične u tlocrtu. Istočno „krilo“ je spavaće, zapadno je dnevno. U prizemlje se ulazi sa zaravnatog terena koje kako teren pada figurira kao prostrana ozelenjena terasa. Inače je terasa karakterističan arhitektonski motiv lastovske kuće. Na njoj se rijetko sjedi, već se gradi se radi posebnog razloga – lastovskog Poklada. To je reprezentativno mjesto na kojem se jednom godišnje okuplja velik broj ljudi. (tekst je djelomično preuzet iz „Pouke baštine sa gradnju u hrvatskome priobalju“, grupa autora) Kuća je pravilna prizma čiji je tlocrt uvjetovan tlocrtom djelomično srušenog niza koji je na predmetnim česticama bio sastavljen od tri jedinice. Jedinice su činile srazmjerno pravilni “T” tlocrtni oblik smješten na identičnom mjestu na kojem je predviđena gradnja nove kuće. Na uličnom pročelju sugerira se simetrija koja kulminira sa belvederom u srednjoj trećini duljine krova. Bio je predviđeno da dijelovi pročelja koji se zadržavaju ostanu s vidljivom kamenom oblogom dok su novi, dograđeni i rekonstruirani dijelovi građevine trebali biti žbukani, vapnenom žbukom u boji fuga susjedne zgrade.