Arhitektonski Kolektiv (Architecture Collective) is an architectural practice based in Split, consisted of three fellow architects, a civil engineer, and a number of regular collaborators of different professional profiles. The practice is oriented decisively towards research and action in the realms of contemporary architecture and territorial planning. The developed workshop methodology of the practice is capable of responding efficiently to different project scales, the dynamic variety of interests that define new global and local, cultural and technological landscape of today.

pergola waterproof

pergola waterproof

Sudjelovali / Participants:
Morana Ostojić, Mariana Bucat, Nataša Huljev / Pergolu je napravio Deni - MDI d.o.o.
Objavljeno:
16.11.2018

Trogir je grad na otoku uokviren linearnim parkom. Očuvanje prepoznatljivosti ovakve vedute na sjevernoj strani grada znači održavanje parkova kao što su Pašike i Žutika – bogati zeleni potezi koji dolaze tik uz gradsku fasadu. Međutim, komercijalno korištenje vanjskih prostora – terase kafića i restorana u kontradikciji je sa parkom. Važan zadatak gradske politike, konzervatora, projektanata i vlasnika je pomiriti konzistentan park sa tim natkrivanim dijelovima, a koji ujedno trebaju zadovoljiti ugodne uvjete korištenja, naročito kompleksne u zimskom periodu, periodu koji je najvažniji za funkcioniranje grada. Neki od uvjeta su vodonepropusnost, zaštićenost od vjetra, stabilnost, zasjenjenost, mogućnost demontaže, lako održavanje… KRAJOBRAZNO UREĐENJE Pergola (lat. pergula) je vrtni arhitektonski element koji formira zasjenjeni prolaz, prostor za sjedenje ili zadržavanje. Sastoji se od vertikalnih elemenata koji nose horizontalnu konstrukciju, obično križne grede iznad kojih se penje biljka. Svaka terasa restorana trebala bi zapravo imati vrtnu sjenicu jer je terasa dio povijesnog vrta, tj. parka. Odrina, bršljan, bugenvilija… Isto tako, svaki dio čestice koja se koristi kao ljetna terasa trebao bi imati minimalno 10% procjedne površine kako bi sadnice mogle uspijevati. Gdje je to moguće, a u vidokrugu vozača automobila predviđena je sadnja grmoreda.

KONSTRUKCIJA U duhu produljenja sezone, cjelogodišnje funkcioniranje restorana za ljetnu terasu postavlja ova dva obvezna uvjeta: povremenu mogućnost vodonepropusnog natkrivanja i prozračnu (ozelenjenu) sjenu. Dakle, najsloženiji dio sjenice, sa kontradiktornim zahtjevima jest krovna ploha. Krovna ploha je horizontalni element sastavljen od dva dijela: pomičnog i fiksnog. Pomični dio je vodonepropustan, a nose ga primarni nosači. Sekundarni nosači su fiksni. Služe kao roštilj po kojem se penje odrina. Stupovi su vertikalni elementi distribuirani tako da omogućuju čitljivost pročelja pripadajuće zgrade. Minimalnog su poprečnog (kvadratičnog) presjeka. Konstrukcija je obavezno demontažna, osim temelja stupova. Konstrukcija se može i samo djelomično demontirati – primjerice, sasvim ukloniti pomični dio. FORMA Konstrukcija ima dvojaku funkciju. Osim prijenosa sila, sadrži integrirani odvod vode, vodilice za elektroinstalacije, vodilice za vodonepropusni sloj, nosi decentnu reklamu… Tako je broj elemenata koji se pojavljuju sveden na minimum. Vodonepropusna opna ima minimalno potreban nagib koji je umetnut između primarnih nosača tako da se kosine ne percipiraju. Dobiveni volumen je pravilno geometrijsko tijelo – paralelopiped oštrih bridova. Matematički jednostavna forma ne može konkurira pročelju gradske kuće. Dvije su varijante vodonepropusnog dijela: – pomične ploče, npr. uokvireni lexani na vodilicama. Lexani koji se ne kližu raspoređeni su u karo uzorku. – vodonepropusni tekstili koji se (elektronski) napinju po vodilicama integriranima u horizontalne nosače RASVJETA Budući da je krov svjetlopropustan, a ljetna terasa ima postati integralni dio gradskog parka, tako je u noćnom režimu korištenja predviđeno iskorištavanje postojeće gradske rasvjete uz ambijentalnu dopunu: LED trake uzduž sekundarnih nosača. ZAVRŠNA OBRADA Predviđeno je ličenje u minijum / mat tamni metal kako bi se dodatno čvrsti i stabilni elementi sjenice “dematerijalizirali”, odnosno stavili u opreku sa bijelo ožbukanim i kamenim kućama iz pozadine.

ZAKONSKA OSNOVA ZA MONTAŽU VRTNE SJENICE Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) predviđa u članku 125 izdavanje lokacijske dozvole za zahvate koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem i za koje investitor nije riješio imovinsko pravne odnose. Budući da se radi o gradskom zemljištu i tipskoj gradnji za koju je predviđeno da se demontira, za čiju (de)montažu nije potrebna teška građevinska mehanizacija, za čije raspone konstrukcije i površine nije potrebna revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti tako se smatra primjerenim dopuštanje ovakvoga zahvat u prostoru lokacijska dozvola.